Prijava

Kupovina i prodaja poslovnih prostora

Gradonačelnik donosi zaključak o nabavi/prodaji poslovnih prostora temeljem kojeg Odsjek za poslovne prostore pokreće kupnju odnosno prodaju stanova. Odsjek priprema i provodi javni natječaj na koji se mogu javiti svi zainteresirani. Natječaj se objavljuje na web stranicama grada i u lokalnim medijima.

Komisiju za zakup i prodaju poslovnih prostora imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika. Komisija obrađuje sve pristigle ponude i predlaže Gradonačelniku izbor najpovoljnijeg ponuditelja. Tajnica komisije priprema zaključak Gradonačelnika kojega nakon donošenja provodi Odsjek.

Odsjek priprema ugovor i koordinira njegovo potpisivanje i uvodi zakupca u posjed, ažurira evidenciju i prati naplatu.

Ažuriraju se podaci o najmodavcima, najmoprimcima i visini najamnine. Temeljem ove evidencije pružaju se informacije zainteresiranima. Potvrde s različitim informacijama izdaju se građanima i pravnim osobama, tijelima državne uprave, sudu, odvjetnicima.

Osim informacija temeljem evidencije stanova nekad se traže i arhivirani predmeti iz postupka prijenosa stanarskog prava. Također se izdaju dokumenti iz zasebne stambene arhive koja obuhvaća stanove i zgrade pod upravljanjem bivšeg stambenog fonda.

Za neuredno plaćanje služba financija izdaje opomene i provodi postupke ovrhe. Prije pokretanja ovrhe Odsjek korisniku šalje opomenu pred otkaz ugovora o najmu, a službi financija osigurava potrebne informacije.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)