Prijava

Služba za unutarnju reviziju

  • Pročelnica Ureda
  • Alma Peroš
  • tel: 021/310-022,, 
  • fax: 021/310-254
  • e-mail: alma.peros@split.hr

Djelokrug rada

utvrđuje učinkovitost i ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija u poslovnim procesima Proračuna Grada i svih proračunskih korisnika čiji se rashodi osiguravaju u proračunu, upozorava na nepravilnosti i predlaže mjere za njihovo uklanjanje, predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja proračunskih korisnika, te o svemu izravno podnosi izvješće Gradonačelniku.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)